CBD olja och typ 1 diabetes

Det har forskats och gjorts kliniska studier om CBD olja och typ 1 diabetes, för att eventuellt hitta något botemedel mot denna folksjukdom. Än så länge har inte forskarna hittat något som botar typ 1 diabetes, men de har påvisat att CBD (cannabidiol) fungerar på olika typer av komplikationer som kan uppstå i samband med denna sjukdom, så som kärl- och venskador.

Studierna gjordes på möss som hade fått typ 1 diabetes och hade en infektion i Langerhans cellen, den hittar man i bukspottskörteln, som ser till att producera insulin hos både människor och djur. Sjukdomen diabetes beror på att dessa celler har blivit skadade. Forskningen visade att de möss som fick CBD olja minskade förekomsten av diabetes upp till 30 % och bland de möss som inte fick cannabisoljan utvecklade dryg 85 % typ 1 diabetes. Dessutom visade det sig att de möss som fick oljan fick sjukdomen betydligt långsammare, jämfört med de andra mössen, som inte fick cannabisoljan.

Förebygga med CBD olja

Har man vetskap om att man löper risk att drabbas av diabetes, finns det en chans att kunna förebygga sjukdomen till viss del om man tar cannabisolja. Forskningsstudien på mössen visade, att de möss som hade typ 1 diabetes, och inte fick cannabidiol, utvecklade diabetes. Bland de möss som fick cannabidol ett flertal gånger per dag under ett visst antal veckor, var det bara två femtedelar som utvecklade diabetes.

Detta gjorde att forskarna drog slutsatsen att CBD kan avvärja en utveckling av typ 1 diabetes och kanske så småningom en andra autoimmuna, då immunförsvaret angrips, relaterade sjukdomar. Dessutom upptäcktes det i studien att de som har en diagnos av en typ 1 diabetes har en tillräcklig mängd med celler som tillverkar insulin i bukspottskörteln. Vilket gör att de kan vara lämpligt för dessa att börja med cannabisolja.

Andra studier

I andra studier har det visat sig att typ 2 diabetes, där en ökad cirkulations nivå av endocannabinoider i kroppen, som då leder till en förändring i funktionerna av blod i venerna på både ett positivt men också ett negativt sätt. Men cannabisolja har dessutom visat sig att hjälpa till med att endotel vasorelaxation, blodkärlen utvidgas, förbättrades. Vilket är bra för diabetiker eftersom deras blodkärl gärna blir trängre och gör att det inte kommer tillräckligt med blod ibland annat händer och fötter. Därför bör man fundera på att förebygga med cannabisolja, men glöm inte rådfråga läkare först!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *